ದಾಹ ನೀಗಿಸುವ ಅಮೃತ:ಅಂಕಿತಾ ಗುರು ಕಾಪು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 

ಅಂಕಿತಾ ಗುರು ಕಾಪು   ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು  ನಿವಾಸಿ.ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರ   “ದಾಹ ನೀಗಿಸುವ ಅಮೃತ  “