ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ : ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿಗರ ಆಹಾರ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಚೈನೀಸ್, ತಂದೂರಿ, ಮೀನು ಊಟ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೆನು

ಡೆಸರ್ಟ್

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಂಗಲ್ / ಡಬಲ್
ವಿಶೇಷ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
ವಿಶೇಷ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ಶೇಕ್
ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್‌ಗಳು
ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಕ್ ಟೇಲ್ಸ್
ಸಿಹಿತಿಂಡಿ

ಮೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
ತಂದೂರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ / ನೂಡಲ್ಸ್ ವೆಜ್
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ / ನೂಡಲ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್
ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ವೆಜ್
ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್
ಸುಟ್ಟ ಕೋಳಿ
ತಂದೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ವೆಜಿ
ತಂದೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್
ಮೀನು
ಥಾಲಿ

ಮೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆಜ್
ವೆಜ್ ಸೂಪ್
ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೂಪ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್‌ಗಳು

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ
ವಿಶೇಷ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್
ವಿಶೇಷ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್
ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ವೆಜ್
ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ

ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್
ವೆಜ್ ಆಂಧ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ

ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್
ಘೀ ರೋಸ್ಟ್
ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಒಣ
ಬಾಲ್ಚೌ ಡ್ರೈ
ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಡ್ರೈ
ಪುಲಿಚಾಟ್ ಡ್ರೈ
ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಗ್ರೇವಿ
ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಗ್ರೇವಿ
ಪುಲಿಚಾಟ್ ಗ್ರೇವಿ
ತವಾ ಮಸಾಲಾ
ಚೈನೀಸ್ ಆರಂಭಿಕರು
ತಂದೂರಿ
ಆಂಧ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಉಡುಪಿ – 576101
ದೂರವಾಣಿ: 08204611711