ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. 400 ದಿನಗಳ ಹೊಸ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ಠೇವಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ರೂ ನಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳವರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 7.15% ಬಡ್ಡಿ ದೊರಕಲಿದೆ.

ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ಠೇವಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 7.25% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 0.5% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.