ಮಂಗಳೂರು- ಮಣಿಪಾಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ & ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು.