ಮಂಗಳೂರು-ಉಡುಪಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ.