ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆ.

ಜುಲೈ 1 ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.