ಅಶ್ವತ್ ಎಸ್.ಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ “ಅರಿವಿನ ದಾರಿ” ಕಿರುಚಿತ್ರ: ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.

ಕಾರ್ಕಳ: ಅಶ್ವತ್ ಎಸ್.ಎಲ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ “ಅರಿವಿನ ದಾರಿ” ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.