ಕುಂದಾಪುರ:ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಭಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕುಂದಾಪುರ: ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಭಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಯತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸೋಮವಾರ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.