ಬಂಟಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ‘ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ’.

ಉಡುಪಿ: ಬಂಟಕಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಂಶುಮಾನ್, ಕೆ. ಎನ್. ಶ್ರೀಶ ಆಚಾರ್, ರೋಹನ್ ಯು ಪಾಲನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಇವರುಗಳು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಮೋಹನ್ ಮಲ್ಯ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೋನರ್” (ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಭತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ […]