ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಮಿತಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ 500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್​​ ಮಿತಿಯನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ನೀತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2007 (2007 ರ ಕಾಯ್ದೆ 51) ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (2) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು […]